_________________________________________________
/  ____   ______               \
|  / __ \____/ / __ \___             |
| / / / / __ / /_/ / _ \            |
| / /_/ / /_/ /\__, / __/            |
| \____/\__,_//____/\___/             |
|                         |
| Mission = haha hihi hehe            |
| About: --> /about                |
| Blog: --> /blog/                |
|                         |
| Members = {                   |
|  Honza: honzuvkod.dev             |
|      @cloud:0d9e.tech           |
|  Kubik: chamik.eu               |
|      @kubik:0d9e.tech           |
|  Marek: mrms.cz (most sus looking)      |
|      @mrms:0d9e.tech           |
|  Marian: mariansam.eu (don't tell him)     |
|      @marian:0d9e.tech          |
|  Matej: matej.0d9e.tech (managememter)    |
|      @matej:0d9e.tech           |
|  Matus: uush.eu (monter 😋😋😋)        |
|      @matuush:0d9e.tech          |
|  Prokop: rdck.dev (CEO of unfinished projects) |
|      @prokop:0d9e.tech          |
| }                        |
|                         |
| Friends & cool people = {            |
|  Honza: blackblog.cz              |
|  Marie: maria.jmq.cz              |
|  Medved: mj.ucw.cz               |
|  Tom: slama.dev                |
|  Upir: upir.cz                 |
|  Vasek: vsq.cz                 |
|  Vitek: vitkolos.cz              |
| }                        |
|                         |
| Logo = {                    |
|  SVG: https://0d9e.tech/logo.svg        |
| }                        |
|                         |
| Business partners = {              |
|  Kruh 19: kruh19.cz              |
|  Radeksoft: radeksoft.cz            |
|  Cracktek: cracktek.eu             |
\ }                        /
 -------------------------------------------------
 \
  \
    _------_
   .---.  \
   (   )  +--\
   `---`  | |
   |    | |
   |  __  +--/
   \__/ \__/